Новини

Статии и интервюта с адвокат Лъчезар Попов АДВОКАТ ЛЪЧЕЗАР ПОПОВ

  • Тодоров срещу България

Г-н Попов, представлява Иван Тодоров, който бе осъден на 20 години лишаване от свобода през 1987 г., но бе освободен през 1991 г. Няколко години след освобождаването му, той се премества в САЩ. През 2008 г. той посещава България, и е бил арестуван на летището София и хвърлен в затвора за изтърпяване на остатъка от присъдата си. Този случай получи голямо новинарско покритие в цяла България. През 2014 г., поради няколкогодишните усилия на г-н Попов  същите доведоха до освобождаване на г-н Тодоров. В момента, Иван Тодоров чрез  г-н Попов  търси обезщетение от българската държава за лишаването си  от свобода.

 

  • Василев срещу Гърция

Г-н Попов, представлява Александър Василев, български гражданин, и успешно съди гръцката държава от негово име. Г-н Василев обжалва доживотната си присъда през 2004 г. пред Апелативната инстанция. Гръцкият съд не успя да определи дата за изслушване, до 2007 г.  Г-н Попов доказа пред Европейския Съд, че прекомерната продължителност на производството е било неразумно Клиентът му е бил екстрадиран в България и получил обезщетение.

 

  • Светия Синод на Българската православна църква срещу България

Този случай беше широко излъчван в медиите в цяла България. Г-н Попов представляваше  няколко от българските православни църкви и техните свещеници от Алтеранативния Синод на Българската Православна Църква. Синодът е незаконно лишен от своята собственост и свещениците му уволнени след въвеждането на Закона за вероизповеданията от 2003 г.

Г-н Попов успешно доказа пред Европейския Съд, че  държавата е нарушила правото на клиента  му на свобода на религията за което беше присъдено обезщетение.

 

  • Лаутси срещу Италия

Г-жа Soile Lautsi съди италианското правителство  като твърди, че съществуването на  разпятия в католическото училище нарушава правата и религиозната свобода. Г-н Попов се намесва ведно с други правителства и адвокати пред Голямата камара на  Европейския съд по правата на човека с тезата, че разпятията не налагат религия на г-жа Lautsi и децата й, и не нарушават никакви закони. Европейският съд по правата на човека застава на страната на италианското правителство включително и на   г-н Попов, като позволи на италианските училища да не премахват разпятията.

 

  • Минев срещу Българския Висш съдебен съвет (април 2016 г.)

Петко Минев е военен прокурор в Пловдив, който спечелва конкурс за назначаване като съдия в Окръжен съд  София . По-късно, във Висшия съдебен съвет е получена анонимна информация относно моралните качества на г-н Минев, че го правят негоден за позицията. Няма никакви конкретни факти или каквито и да било годни доказателства, че информацията е истина. Независимо от това, Висшия Съдебен Съвет отказва назначаването му и избира друг кандидат, вместо него. Г-н Попов успешно защитава позицията пред  Върховния Административен Съд, че решението на Висшия Съдебен съвет да откаже назначаването  на клиента му е незаконно. Решението на Висшия Съдебен Съвет е отменено.

 

  • Минев срещу Българския Висшия съдебен съвет (юни, 2016)

Петко Минев спечелва и друг конкурс за  прокурор в Софийска Градска Прокуратура, но назначаването му също е бил отказано от Висшия Съдебен Съвет, поради  анонимната информация. Г-н Попов доказва пред Върховния Административен Съд  отново, че решението на Висшия съдебен съвет е незаконно и че клиентът му е имал право на назначаване.  И това Решение на Висшия Съдебен Съвет е отменено.


НА КАРТАТА