Дейност

Адвокат Лъчезар Попов – правна кантора в град София, има дългогодишен опит в областта на:
 • Авторско право, интелектуална собственост и процес.
 • Трудово право и процес.
 • Семейно и наследствено право и процес.
 • Вещно право и процес.
 • Облигационно правови процес.
 • Наказателно право, процес и изпълнение на наказанията.
 • Търговско право и процес.
 • Административно право и процес.
 • Регистриране на организации с нестопанска цел.
 • Ликвидация на нестопански организации, фирми и юридически лица.
 • Правни услуги за издаване на визи и разрешителни за стопанска и нестопанска дейности.
 • Съдействие при извънсъдебно и съдебно решаване на спорове.
 • Човешки права.
 • Доверено представителство на чужденци и чуждестранни фирми.
 • Съдебни дела за непозволено увреждане.
 • Подготовка на документи за нотариални заверки.
 • Успешно водене на дела в Българските съдилища и Международния съд в Страсбург- Франция.

 

Кантората има юридически партньори в по-големите градове на страната, Европа, шестте континента като е препоръчана от редица Европейски посолства както и от Посолството на САЩ в България.

 

КАЗУСИ

 • Тодоров срещу България

Г-н Попов, представлява Иван Тодоров, който бе осъден на 20 години лишаване от свобода през 1987 г., но бе освободен през 1991 г. Няколко години след освобождаването му, той се премества в САЩ. През 2008 г. той посещава България, и е бил арестуван на летището София и хвърлен в затвора за изтърпяване на остатъка от присъдата си. Този случай получи голямо новинарско покритие в цяла България. През 2014 г., поради нялкогодишните усилия на г-н Попов  същите доведоха до освобождаване на г-н Тодоров. В момента, Иван Тодоров чрез  г-н Попов  търси обезщетение от българската държава за лишаването си  от свобода.

 

 • Василев срещу Гърция

Г-н Попов, представлява Александър Василев, български гражданин, и успешно съди гръцката държава от негово име. Г-н Василев обжалва доживотната си присъда през 2004 г. пред Апелативната инстанция. Гръцкият съд не успя да определи дата за изслушване, до 2007 г. Г-н Попов доказа пред Европеиския Съд, че прекомерната продължителност на производството е било неразумно Клиентът му е бил екстрадиран в България и получил обезщетение.

 

 • Светия Синод на Българската православна църква срещу България

Този случай беше широко излъчван в медиите в цяла България. Г-н Попов представляваше  няколко от българските православни църкви и техните свещеници от Алтеранативния Синод на българската Православна Църква. Синодът е незаконно лишен от своята собственост и свещениците му уволнени след въвеждането на Закона за вероизповеданията от 2003 г.

Г-н Попов успешно доказа пред Европейския Съд, че  държавата е нарушила правото на клиента  му на свобода на религията за което беше присъдено обезщетение.

 

 • Лаутси срещу Италия

Г-жа Soile Lautsi съдени италианското правителство твърди, появата на разпятия в децата си на училище нарушени техните права. Г-н Попов се намесва ведно с други правителства и адвокати пред Голямата камара на  Европейския съд по правата на човека с тезата, че разпятията не налагат религия на г-жа Lautsi или децата си и не нарушават никакви закони. Европейският съд по правата на човека застава на страната на италианското правителство включително и на  и г-н Попов и позволи на италианските училища да продължат показване на разпятието.

 

 • Минев срещу Български Висшия съдебен съвет (април, ноември 2016 г.)

Петко Минев е прокурор в Пловдив, който спечелва конкурс за назначаване като съдия в Окръжен съд  Пловдив . По-късно, във Висшия съдебен съвет е получена информация относно моралните качества на г-н Минев, че го правят негоден за позицията. Няма никакви конкретни факти или който и да е доказателства, че информацията е истинна. Независимо от това, Висш съдебен съвет отказва назначаването му на два пати и избира друг кандидат, вместо него. Г-н Попов успешно защитава позицията пред  Върховния Административен Съд, че решенията на Висшия съдебен съвет да откаже назначаването  на клиента му са незаконно. Решенията на Висшия съдебен съвет са отменени.

 

 • Минев срещу Български Висшия съдебен съвет (юни, 2016)

Петко Минев спечелва и конкурс за  прокурор в Софийска Градска прокуратура, но назначаването му също е било отказано  на два пъти от Висшия съдебен съвет, поради  подадената информация. Г-н Попов доказа пред Върховния Административен Съд от името на г-н Минев за четвърти път, че решението на Висшия съдебен съвет са незаконни и че клиентът му е имал право на назначаване.  И тези Решения на Висшия съдебен съвет са отменени.

НА КАРТАТА